6.1 C
Esbjerg
6. maj 2021
Image default
Artikler Editor's Picks Link Database Services

Link Database

Print Friendly, PDF & Email

LINK DATABASE

Top Photo by NEW DATA SERVICES on Unsplash

https://www.sku.rm.dk/

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

 

 

 

Institut for Kommunikation og Handicap er et ambulant behandlings- og rådgivningstilbud til børn, unge og voksne.

Vi er dedikerede specialister, der arbejder på tværs af fagligheder med udgangspunkt i det hele menneske for at give mennesker i vores målgrupper de bedste muligheder for at mestre deres liv.

Vi har aktiviteter inden for både det specialiserede sociale område og sundhedsområdet og samarbejder tæt med de somatiske sygehuse samt psykiatrien. Vi arbejder derfor både inden for social-, specialundervisnings- og sundhedslovgivningen.

Vi rummer desuden et regionalt psykologkorps, der er oprettet som et tilbud til Region Midtjyllands sociale institutioner. 


https://www.hk.dk/raadogstoette/fleksjob?r=1

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

 

 

 

For de fleste er det vigtigt at have kollegaer omkring sig og en daglig kontakt til det faglige netværk. Med fleksjob bliver arbejdslivet tilgængeligt for flere. Læs alt om muligheder, regler og krav i fleksjob på siderne her. Når du er i fleksjob, skal arbejdet tilrettelægges, så dine behov for at blive skånet tilgodeses. Arbejdstempoet bliver så vidt muligt tilpasset, det du kan klare, og du får de pauser, du har behov for. Din arbejdsdag kan være et par timer om dagen.


https://www.foa.dk/forbund/medlemsservice/faglig-foerstehjaelp/fleksjob

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

Fleksjob er en stilling på særlige vilkår, der giver mulighed for tilpasning af din arbejdstid og arbejdsfunktioner.

Fleksjob tager hensyn til din varige nedsatte arbejdsevne. Din arbejdsevne-begrænsning skal være af et sådant omfang, at det ikke er muligt at fastholde beskæftigelse på normale vilkår.


https://www.detfagligehus.dk/spoergsmaal-og-svar/fleksjob/skal-jeg-fortsat-vaere-medlem-naar-jeg-er-i-fleksjob/

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

 

 

Skal jeg fortsat være medlem, når jeg er i fleksjob?

Ja, så længe man er tilknyttet arbejdsmarkedet i en eller anden form, er det en god ide at være medlem af en fagforening. Uanset om du er i ordinært job eller i fleks- eller skånejob, kan du få problemer i forhold til jobbet, hvor du kan få brug for vores hjælp.

Derimod er der ingen grund til at være medlem af a-kassen, hvis du har forladt arbejdsmarkedet og ikke kommer tilbage i et job på normale vilkår. Hvis du er godkendt til fleksjob og er ledig, skal du have udbetalt ledighedsydelse.


https://www.cabiweb.dk/

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

 

 

 

Cabi er et landsdækkende non-profit netværks- og videnshus, som arbejder målrettet for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse
  • udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job
  • trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.


 

Det er en livslov, at når en dør stænger for os, åbner der sig en anden i stedet. Tragiken består deri, at man kikker efter den lukkede dør og ikke agter den åbne.

André Gide (1869-1951)

Related posts

Conspiracy to act like humans

admin

Download Dokumenter

admin

God og dårlig ledelse

admin

Skriv en kommentar

Ledigt Fleksjob?Så tøv ikke med at kontakte mig

Fleksjob søges 15-20 timer i ugen

Kontakt Mig
+
Ring til mig!